Båtopplag hos Stokken Båt & Motor AS

På denne siden finner du praktisk informasjon vedrørende opplag av din båt hos oss. Kanskje det vanligste spørsmålet vi får angående båtopplag er, hvor skal vi legge båten når vi leverer den. Vi har derfor laget et enkelt kart som viser hvor du finner våre båtplasser, når du kommer til Stokken Båt & Motor for å levere båt til opplag, eller verkstedtime. I tillegg vil du finne gjeldende vilkår for opplag av båt. Vi anbefaler å sette seg inn i disse i god tid før båten skal leveres.

Generell Informasjon om opplagspakke ute hos Stokken båt og Motor AS

 

 • 1. Kunde plikter å sette seg inn i gjeldende oppslagsinformasjon.

 

 • 2.Forsikring:
  Båtpakken må være forsikret av båteier under opplaget. Stokken Båt & Motor AS tar ikke ansvar for tyveri/brann og hærverk. Det dekkes kun eventuelle skader som blir påført av Stokken Båt & Motor AS.

 

 • 3. Løse Gjenstander, tau utenom nødvendig fortøyning/fendere Etc:
  Stokken Båt & Motor AS tar ikke ansvar for løse gjenstander i båter som blir innlevert til opplag. Vi går ikke inn i stuverom i båten hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Båteier plikter derfor å ta ut eventuelle gjenstander som kan bli ødelagt eller forsvinne under opplaget.

 

 • 4. Trekk/Havnetrekk/Kalesje
  Stokken Båt & Motor AS tar av stoltrekk, havnetrekk og konsolltrekk og legger i ledig rom i båten. Løse puter i båten bør fjernes før innlevering til opplag da vi ikke har anledning til å lagre dette hos oss. Kalesje blir tatt av og lagret inne.

 

 • 5. Løs tank:
  Hvis båten har løs vanlig drivstofftank så skal denne stå i båten da vi er avhengig av å kjøre båten samt starte motoren for vinterkonservering og eventuell service.

 

 • 6. Batteriservice:
  Batteriene i båtene blir toppladet på høsten og blir så frakoblet og oppbevart i båten under opplaget. Batteriene blir toppladet på våren igjen i forbindelse med utsetting. Hvis vi oppdager at batteri har dårlig effekt eller er defekt blir kunde kontaktet vedrørende dette.

 

 • 7. Skader:
  Eventuelle skader på båt eller motor som oppdages under opptak av båt blir tatt bilder av og lagt ved opplagsordre. Båteier blir kontaktet om skader og avgjør om skader ønskes utbedret i forbindelse med vinteropplaget. Hvis båteier vet om skader som ønskes utbedret så er det fint hvis dette blir gitt beskjed om ved bestilling av vinteropplag.

 

 • 8. Drivstoff:
  Båten må leveres til vinteropplag med nok drivstoff til at vi kan kjøre båten til og fra opptaksrampe. Motor skal vinterkonserveres og ha eventuell service. Vi kjører også båten en liten testtur på våren når båten sjøsettes. Stokken Båt & Motor har dessverre ikke anledning til å fylle drivstoff for båteier da vi ikke har drivstoffpumpe.

 

 • 9. Innlevering av båt til opplag høst, utenom åpningstid:
  Vi har nøkkelinnkast i verkstedport som er merket med skilt. Dette er en rød port som vender mot hovedvei. Alle nøkler som leveres skal merkes med navn/telefonnr før denne legges i nøkkelinnkast. Båt fortøyes forsvarlig på anvist plass(se stokken.no/opplag/). Forsvarlig fortøyning med fendring er båteiers ansvar både i og utenom vår åpningstid.

 

 • 10. Uavhentede båter:
  Alle båter som er bestilt for utsett på våren, og er sjøsatt til avtalt dato, skal hentes i løpet av 2 virkedager. Båter som ikke blir hentet blir etter 2 virkedager blir fakturert kr 100 pr døgn hvis annet ikke er avtalt. Ved henting av båt på våren kan det være noen båter som er fortøyd utenpå hverandre. Gi beskjed til oss så blir det med noen ned som hjelper til med å løsne og feste fortøyninger.

 

 • 11. Opplagspakken inneholder som standard:
  Dette står spesifisert under hver blokk Høst og Vår i tilsendt tilbud/ordrebekreftelse.

 

 • 12. Egeninnsats:
  Det er ikke anledning til å utføre egeninnsats eller arbeid på egen båt under opplaget hos oss. Alle pakker selges komplett. Arbeid kan kun fjernes eller tillegges etter avtale med oss. Alt arbeid skal utføres av Stokken Båt & Motor AS.

 

 • 13. Pris tilbud og ordre:
  Det gjøres oppmerksom på at mva ikke kommer på hver tilbud/ordrelinje men summeres opp i bunn av tilbud/ordrebekreftelse. Grunnen til at dette nevnes er at vi får en del spørsmål angående prisavvik i forhold til tilbud og fakturert ordre hvor det som oftest er mva som utgjør forskjellen i pris.

 

 • 14. Fakturering:
  Det faktureres som oftest i 3 omganger når du har båt i opplag hos Stokken Båt & Motor AS.

 

 • Del 1 vil bli fakturert på høsten og inneholder høstarbeidet på båten og eventuell bestilt motorservice/vedlikehold/tilleggsarbeid.*
 • Del 2 vil også bli fakturert på høsten og omhandler selve vinterlagringen av båten. Avsender på denne fakturaen vil være Hvaler Båtservice AS eller Stokken Eiendom AS alt etter hvor båten blir vinterlagret. Prisen for lagring vil være lik uavhengig av hvor båten er lagret.
 • Del 3 vil bli fakturert på våren og vil inneholde vårarbeidet.

*Det gjøres oppmerksom på at ved bestilt service på motor hvor deler ikke er tatt med på pristilbud så kommer dette i tillegg. Dette fordi vi ved enkelte anledninger ikke har hele oversikten på alle motorer angående deler ved tilbudsgiving.

 

 • 15. Utsett fra vinteropplag:
  For å imøtekomme flest mulig ønsker, og samtidig få en best mulig logistikk i vårt arbeid, så ønsker en tidlig tilbakemelding på en dato når båt ønskes ut på våren. Eventuelt skal det varsles minimum 3 uker før man ønsker utsett av båt fra opplag. Vi gjør også oppmerksom på at populære datoer kan være fullbooket selv om man overholder denne fristen.

 

 • 16. Eierskifte:
  Dersom båten blir solgt i løpet av opplaget, så plikter den opprinnelig eier av båten å forholde seg til inngått opplagsavtale
  med Stokken Båt & Motor AS . Opprinnelig eier er ansvarlig for full betaling av opplaget mm. i henhold til den inngåtte avtalen.

 

 • 17. Reklamasjon:
  Kunde må melde i fra omgående eller så raskt som mulig hvis det er reklamasjon mot arbeid som er utført i forbindelse med opplag. Dette kan meldes til verksted@stokken.no eller post@stokken.no